Sklep internetowy YOKO

Koszyk:
0,00 zł
START › Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego „YOKO”.

 

 

§1 postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin reguluje korzystanie przez Użytkowników ze Sklepu.
     Na potrzeby niniejszego regulaminu wprowadza się poniższe pojęcia:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot prowadzający działalność gospodarczą, odwiedzająca i/lub kupująca w Sklepie oferowane towary.
 2. Sklep Internetowy – Wysyłkowa sprzedaż towarów dokonywana poprzez Internet, za pomocą strony internetowej www.yokokosmetyki.pl, prowadzony przez Podmiot.
 3.  Podmiot – "YOKO" Anna Lipowiecka, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie 02-785, ul. Puszczyka 13. NIP: 5262195792, REGON: 016148397.
 4. Sprzedaż – wysyłkowa sprzedaż towarów prowadzona przez Podmiot za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Towar – oferowane przez Podmiot produkty.

 

§2 Sklep Internetowy.

 1. Podmiotowi przysługuje ogół autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych do strony internetowej WWW.yokokosmetyki.pl, w tym do wszystkich utworów oraz ich części składowych składających się wyłącznie na w/w stronę internetową. Jakiekolwiek kopiowanie, przerabianie lub jakikolwiek inny sposób korzystania ze strony internetowej WWW.yokokosmetyki.pl niż jej przeglądanie za pomocą przeglądarki internetowej, stanowić będzie naruszenie wyłącznych praw Podmiotu.
 2. Korzystanie ze strony internetowej WWW.yokokosmetyki.pl przez Użytkowników może odbywać się wyłącznie w sposób zgody z dozwolonym użytkiem własnych, o czym mowa w ustawie o prawie autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994r wraz z późniejszymi zmianami.
 3. Towary dostępne w Sklepie Internetowym mogą być kupowane przez Użytkowników zarejestrowanych oraz niezarejestrowanych. Rejestrowanie ma na celu ułatwienie dokonywania zakupów przez podanie Podmiotowi danych osobowych Użytkownika, w tym danych niezbędnych do wysłania Towarów, tj; imię, nazwisko, adres.

 

§3 Zakupy

 1. Podmiot oświadcza, że Towary oferowane w Sklepie Internetowym są wolne od wad prawnych, w szczególności Podmiotowi przysługuje prawo do ich sprzedaży.
 2. Towary oferowanie w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe a do każdego zakupionego Towaru, Podmiot dołącza dowód zakupu w postaci faktury VAT – po wcześniejszym poinformowaniu Podmiotu przez Użytkownika.
 3. W przypadku wad fabrycznych Towaru, Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji danego Towaru, poprzez odesłanie go na adres Podmiotu wraz z dowodem zakupu oraz w oryginalnym opakowaniu ze wszystkimi dołączonymi załącznikami i/lub instrukcjami. Reklamacje będą dokonywane wyłącznie w oparciu o dowód zakupu wydany przez Podmiot oraz w przypadku wad Towaru powstałe na skutek wad fabrycznych.
 4. Na każdy towar przysługuje Użytkownikowi prawo do 12 miesięcznej gwarancji, licząc od daty dowodu zakupu.
 5. Towary oferowane w Sklepie  Internetowym stają się ofertą dopiero po potwierdzeniu ich dostępności oraz ceny przez Podmiot. W przypadku braku dostępności Towaru w magazynie, Podmiot poinformuje o tym Użytkownika, a w szczególności o najbliższym dniu wysyłki towaru oraz o niezbędnym czasie oczekiwania. W przypadku braku dostępności Towaru w magazynie „od ręki” Użytkownik może odstąpić od transakcji.
 6. Oprócz ceny za każdy Towar, Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia kosztów wysyłki oraz ewentualnie kosztów ubezpieczenia – na żądanie Użytkownika.
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego Towaru, w ciągu 10 dni od daty figurującej na fakturze VAT, bez podawania przyczyny. W przypadku zwrotu, Towar musi być nieużywany i oryginalnie zapakowany, wraz z dowodem zakupu. Koszty przesyłki zwrotu pokrywa Użytkownik.
 8. Status "gabinetu / hurtownika / profesjonalisty" mogą uzyskać wyłącznie zarejestrowani Klienci, którzy prześlą do nas (mailem lub pocztą) potwierdzenie wykonywania działalności gospodarczej, prowadzenia firmy związanej z manicure/pedicure lub pielęgnacją ciała, lub świadectwo ukończenia kursu / szkoły dla manicurzystek lub kosmetyczek (w tym wypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gosp.).

 

§4 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celu zrealizowania transakcji a w przypadku zgody Użytkownika, mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Podmiot, który zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r w raz z późniejszymi zmianami, przetwarza dane wyłącznie w celu zrealizowania transakcji i/lub przetwarza dane w celach marketingowych po uzyskaniu na to zgody Użytkownika.

 

‹ Powrót